top of page

SHOWS

05.13.23

Duke's |  10:00am-12:00pm  |  Honolulu, HI

05.15.23

Alohilani Swell Pool Bar |  6:30-9:30pm  |  Honolulu, HI

05.16.23

Piko Kitchen & Bar |  5:00-8:00pm  |  Honolulu, HI

05.18.23

Leahi Bar & Grill |  6:00-9:00pm  |  Honolulu, HI

05.22.23

Alohilani Swell Pool Bar |  6:30-9:30pm  |  Honolulu, HI

05.23.23

Piko Kitchen & Bar |  5:00-8:00pm  |  Honolulu, HI

05.25.23

Leahi Bar & Grill |  6:00-9:00pm  |  Honolulu, HI

05.29.23

Alohilani Swell Pool Bar |  6:30-9:30pm  |  Honolulu, HI

05.30.23

Piko Kitchen & Bar |  5:00-8:00pm  |  Honolulu, HI

06.01.23

Leahi Bar & Grill |  6:00-9:00pm  |  Honolulu, HI

06.04.23

Duke's |  01:00pm-3:00pm  |  Honolulu, HI

06.05.23

Alohilani Swell Pool Bar |  6:30-9:30pm  |  Honolulu, HI

06.06.23

Piko Kitchen & Bar |  5:00-8:00pm  |  Honolulu, HI

06.13.23

Piko Kitchen & Bar |  5:00-8:00pm  |  Honolulu, HI

06.15.23

Leahi Bar & Grill |  6:00-9:00pm  |  Honolulu, HI

06.16.23

American Savings Bank Lo'i Gallery Reception |  6:00-8:00pm  |  Honolulu, HI

06.19.23

Alohilani Swell Pool Bar |  6:30-9:30pm  |  Honolulu, HI

06.20.23

Piko Kitchen & Bar |  5:00-8:00pm  |  Honolulu, HI

06.21.23

Henry Kapono's On The Rise Concert @ Blue Note Hawaii |  TBD  |  Honolulu, HI

06.24.23

Duke's |  01:00pm-3:00pm  |  Honolulu, HI

06.26.23

Alohilani Swell Pool Bar |  6:30-9:30pm  |  Honolulu, HI

06.27.23

Piko Kitchen & Bar |  5:00-8:00pm  |  Honolulu, HI

06.29.23

Leahi Bar & Grill |  6:00-9:00pm  |  Honolulu, HI
bottom of page